Siste møte i nåværende brukerutvalg

9. november ble siste møte i brukerutvalget for NAV i Oppland arrangert. Innspill til det nye regionale brukerutvalget for NAV Innlandet var en av hovedtemaene.

Fra 2019 etableres et nytt felles brukerutvalget for NAV Innlandet. Deltakerne kom derfor med ulike innspill til dette. De fikk også informasjon om status for NAV Innlandet og om ny organisering.

Orientering om hvordan NAV og NAV-kontoret behandler ulike typer av serviceklager fra brukerne, var et eget tema på møtet. Hensikten var å gi brukerorganisasjonene bedre innsikt i hvordan dette foregår og få drøftet ulike former for serviceklager.

På slutten av møtet kom alle deltagende organisasjoner med hvilke 2-3 saker synes har vært de viktigste som brukerutvalget i NAV Oppland har tatt opp og behandlet mens det har eksistert.

Alle deltagende organisasjoner ble deretter takket for innsatsen og det de har bidratt med.

Referat fra møte i brukerutvalget for NAV Oppland 9.11.18