Oppfølging unge tema i Brukerutvalget

Oppfølging av unge i NAV var hovedtema for brukerutvalgets første møte i 2018. Hvordan jobber NAV sammen med ulike samarbeidspartnere i oppfølging av unge?

Referat fra møte i Brukerutvalget i Oppland 1.2.18