Brukermedvirkning

Help

NAV Oppland tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.

Oppfølging unge tema i Brukerutvalget

Oppfølging av unge i NAV var hovedtema for brukerutvalgets første møte i 2018. Hvordan jobber NAV sammen med ulike samarbeidspartnere i oppfølging av unge?

Digitalisering og nye regler AAP i Brukerutvalget

Digitalisering av sykefraværsområdet, digital aktivitetsplan for brukerne samt nye regler for arbeidsavklaringspenger (AAP) var hovedtema i Brukerutvalget i desember. Brukerorganisasjonene gikk gjennom områder de er opptatt av nå.

Tar brukerne med på råd ved rekruttering

Når NAV Hadeland skal rekruttere nye medarbeidere, tar de brukerne med på råd under intervjuene. -Vi har behov for brukerkompetansen i vårt arbeid og dette er en måte å gjøre det på, sier NAV-leder Tone Elisabeth Andersen.

Brukerutvalget

Brukerutvalget skal bidra til å sikre medvirkning på områder som har betydning for brukerne.

Organisasjonene skal lede Brukerutvalget

Haakon Wiig fra Kreftforeningen overtar som leder av Brukerutvalget i NAV Oppland fra 2017. –Vi har lenge ønsket at brukerorganisasjonene selv leder utvalget for å forsterke den reelle brukermedvirkningen i NAV, sier avdelingsdirektør Nina Berg i NAV Oppland, som har ledet utvalget siden etableringen av NAV i 2006.

Referat fra møte i Brukerutvalget 16.11.16

Status for NAV i Oppland, oppfølging av ungdom og samarbeid med fylkeskommunene samt informasjon om nye tiltaksleverandører var saker på agendaen. Fra 2017 overtar organisasjonene selv ledelsen av Brukerutvalget.

Opplæringsdag for Brukerutvalget 26.5.16

NAVs samfunnsoppdrag og rollen som brukermedvirker var tema på opplæringsdagen for deltakerne i Brukerutvalget i Oppland. I tillegg hadde NAV Kontaktsenter informasjon om NAVs tjenester gjennom denne kanalen.