Brukermedvirkning

Help

NAV Oppland tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.

Brukerutvalget

Brukerutvalget skal bidra til å sikre medvirkning på områder som har betydning for brukerne.

Organisasjonene skal lede Brukerutvalget

Haakon Wiig fra Kreftforeningen overtar som leder av Brukerutvalget i NAV Oppland fra 2017. –Vi har lenge ønsket at brukerorganisasjonene selv leder utvalget for å forsterke den reelle brukermedvirkningen i NAV, sier avdelingsdirektør Nina Berg i NAV Oppland, som har ledet utvalget siden etableringen av NAV i 2006.

Referat fra møte i Brukerutvalget 16.11.16

Status for NAV i Oppland, oppfølging av ungdom og samarbeid med fylkeskommunene samt informasjon om nye tiltaksleverandører var saker på agendaen. Fra 2017 overtar organisasjonene selv ledelsen av Brukerutvalget.

Opplæringsdag for Brukerutvalget 26.5.16

NAVs samfunnsoppdrag og rollen som brukermedvirker var tema på opplæringsdagen for deltakerne i Brukerutvalget i Oppland. I tillegg hadde NAV Kontaktsenter informasjon om NAVs tjenester gjennom denne kanalen.

Brukerne får god veiledning i jobbsøk

Brukerundersøkelsen for NAV-kontorene i Oppland, viser at brukerne får god veiledning i jobbsøking og at de opplever at ansatte har god kunnskap om arbeidsmarkedet. De blir også møtt med respekt og opplever god service.