Brukermedvirkning

Help

NAV Oppland tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.

Siste møte i nåværende brukerutvalg

9. november ble siste møte i brukerutvalget for NAV i Oppland arrangert. Innspill til det nye regionale brukerutvalget for NAV Innlandet var en av hovedtemaene.

Brukerutvalget

Brukerutvalget skal bidra til å sikre medvirkning på områder som har betydning for brukerne.

Oppfølging unge tema i Brukerutvalget

Oppfølging av unge i NAV var hovedtema for brukerutvalgets første møte i 2018. Hvordan jobber NAV sammen med ulike samarbeidspartnere i oppfølging av unge?

Digitalisering og nye regler AAP i Brukerutvalget

Digitalisering av sykefraværsområdet, digital aktivitetsplan for brukerne samt nye regler for arbeidsavklaringspenger (AAP) var hovedtema i Brukerutvalget i desember. Brukerorganisasjonene gikk gjennom områder de er opptatt av nå.

Tar brukerne med på råd ved rekruttering

Når NAV Hadeland skal rekruttere nye medarbeidere, tar de brukerne med på råd under intervjuene. -Vi har behov for brukerkompetansen i vårt arbeid og dette er en måte å gjøre det på, sier NAV-leder Tone Elisabeth Andersen.