Flere NAV-tjenester i Nordland

Her finner du informasjon om andre enheter og tjenester i NAV i Nordland.

NAV Arbeidsrådgivning Nordland bistår NAV-kontorene i med rådgivning, veiledning og avklaring av arbeidssøkere.

EURES-tjenester i NAV Nordland hjelper arbeidsgivere med å finne arbeidskraft innenfor EØS. Vi hjelper også arbeidssøkere med å finne ledige stillinger innenfor samme område.