Lav januarledighet i Nordland

I januar 2019 er det 2 791 helt ledige i Nordland, dette er 67 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,2 prosent, en økning på 2 prosent.

- Ledigheten i Nordland er fortsatt relativt lav, og i januar omtrent på samme nivå som vi har forutsett i vår prognose for 2019. Arbeidsgiverne i Nordland har utfordringer med å skaffe nok og riktig kompetanse, og vi må sammen se på hvordan vi får inkludert flere av de som står utenfor arbeidslivet, sier direktør i NAV Cathrine Stavnes.

I landet sett under ett er antall helt ledige på 71 148 personer i januar. Dette er en liten nedgang fra samme måned i fjor, og ledigheten tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (442), bygg og anlegg (332) og reiseliv og transport (298).

Størst ledighetsnedgang fra januar i fjor finner vi innenfor bygg og anlegg, der det nå er 53 færre helt ledige.

Kjønn og ledighet

I januar er det totalt 1 043 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,8. Dette er 88 flere personer enn i fjor. I januar er det totalt 1 748 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,7. Det er en nedgang på 21 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

20 kommuner med 2,0 prosent eller lavere

Laveste ledighet ved utgangen av januar finner vi i Vevelstad kommune der det er 0,8 prosent arbeidsledighet. I Bindal er ledigheten på 0,9 prosent, mens Lurøy og Rødøy kommune har 1,0 prosent ledighet. Hele 20 kommuner i Nordland har ledighet på 2,0 prosent eller lavere.

Høyest ledighet finner vi i Vestvågøy kommune med 4,9 prosent, mens kommunene Flakstad og Herøy har 4,8 prosent ledighet.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,7 prosent, Rana 2,2 prosent, Narvik 2,1 og Vefsn 2,0 prosent.

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 3,7 prosent og 25-29 år med 3,2 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,8 prosent.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i januar på 589 personer. Det er en økning på 30 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 202 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 37 flere personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 644 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i januar. Dette er 136 færre enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av januar er det totalt 294 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 47 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 702 registrerte ledige stillinger i Nordland i januar. Dette er en nedgang på 8 prosent sammenlignet med januar i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg (490) og undervisning (208).

Spesielle forhold

Fra november 2018 er det brudd i statistikken etter at det ble innført forenklet registrering for arbeidssøkere. Den forenklete registreringen gjør at arbeidssøkere kommer raskere inn i statistikken og det blir flere helt ledige i statistikken.

 

Arbeidsmarkedet i Nordland jan 2019
Illustrasjon arbeidsmarkedet i Nordland januar 2019

2019-1 Nærhet til arb. marked Nordland
Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid i Nordland per januar 2019