Stabilt lav ledighet i Nordland

2019-11 Arbeidsmarkedet i Nordland
Nærhet til arb.marked

Fakta