499 færre helt ledige i Nordland

I september 2017 er det 2 460 helt ledige i Nordland, dette er 499 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 17 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

-      Ledigheten i Nordland er i september 2017 merkbart lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-138) og menn (-361). Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-147), og denne nedgangen viser at det er gode muligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sierfylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.

Det er 108 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 9 634 personer fra september i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 68 879 helt ledige, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (400), butikk/salgsarbeid (267), reiseliv og transport (258).

Størst prosentvis ledighetsnedgang fra september i fjor finner vi innenfor bygg og anlegg, der det nå er 105 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 34 prosent.

 

Kjønn og ledighet

I september er det totalt 995 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,7. Dette er 138 færre personer enn i fjor. I september er det totalt 1 465 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,2. Det er en nedgang på 361 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Lavest ledighet på Vega, i Beiarn og i Vefsn

Ved utgangen av september er det 0,8 prosent arbeidsledighet på Vega og i Beiarn. I Vefsn er andelen helt ledige 0,9 prosent.

Høyest ledighet finner vi på Værøy med 5,0 prosent ledighet. Moskenes har 4,7 prosent og Vestvågøy har 3,8 prosent helt ledige.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,6 prosent, Rana 1,6 prosent og Narvik 2,3 prosent.

 

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 med 3,0 prosent og 20-24 år med ledighet på 2,9 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 2,8 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,1 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

 

Ledige stillinger           

Totalt har det vært en tilgang på 1 042 registrerte ledige stillinger i Nordland i september. Dette er 142 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Bygg og anleggsfag har størst økning i antall utlyste stillinger (+ 85) i forhold til samme måned i fjor.

 

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i september på 674 personer. Det er en nedgang på 147 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 115 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 352 færre personer enn i samme måned i fjor.

 

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 609 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i september. Dette er 108 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

 

Permitterte

Ved utgangen av september er det totalt 152 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 52 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

 

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes – tlf. 91 66 50 71