Økning i ledigheten i november

I november 2018 er det 2 420 helt ledige i Nordland, dette er 180 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en økning på 8 prosent.

I Norge sett under ett er ledigheten uendret i forhold til samme periode i fjor.

  • Som vi har sett av NAVs bedriftsundersøkelse har arbeidsgiverne i Nordland problemer med å finne kvalifisert arbeidskraft. Selv om ledigheten øker noe nå i november, gir den lave ledigheten flere av dem som står utenfor muligheten til å skaffe seg jobb, og da evt. med støtte fra oss i NAV,
  • sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes.

 

I landet sett under ett er antall helt ledige det samme som i november i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 62 434 helt ledige, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (418), butikk- og salgsarbeid (268), reiseliv og transport (256).

 

Størst ledighetsnedgang fra november i fjor finner vi innenfor ingeniør- og IKT-fag, der det nå er 26 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 23 prosent for denne gruppen.

 

Kjønn og ledighet

I november er det totalt 887 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,5. Dette er 52 flere personer enn i fjor. I november er det totalt 1 533 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,3. Det er en økning på 128 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Lavest ledighet: Dønna, Rødøy og Grane

Ved utgangen av november er det 0,6 prosent arbeidsledighet i Dønna kommune. I Rødøy og Grane er andelen helt ledige 0,8 prosent. Høyest ledighet finner vi i Moskenes (5,0 prosent) og i Vestvågøy (4,5 prosent).

 

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,4 prosent, Rana 1,7 prosent, Narvik 2,1 og Vefsn 1,1 prosent.

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 3,0 prosent og 25-29 år med 2,8 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,6 prosent.

 

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 032 registrerte ledige stillinger i Nordland i november. Dette er en økning på 6 prosent sammenlignet med november i fjor.

 

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i november på 475 personer. Det er en nedgang på 91 personer fra i fjor på samme tid.

 

Denne måneden er det registrert 1 945 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 271 flere personer enn i samme måned i fjor.

 

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 627 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i november. Dette er 261 færre enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

 

Permitterte

Ved utgangen av november er det totalt 307 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 2 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

 

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071