NAV Nordland - Nyhetsbrev nr. 4 - desember 2016

NAV Nordland utgir med jevne mellomrom nyhetsbrev, der vi informerer om interessante saker fra hele vårt virksomhetsområde.

Årets siste Nyhetsbrev NAV Nordland ble mer omfattende enn vanlig, grunnet alt det positive som skjer på arbeidsmarkedet.  Vi har tatt oss tid til en arbeidsmarkedsrunde omkring i de ulike regioner i Nordland, sett med NAV briller.

I tillegg kan du lese om alle metoder og tjenester som virker og lovende samarbeid, spesielt mellom NAV og Helse som det blir mer og mer av.

NAV i Nordland skal også faglig oppgraderes blant annet som følge av den nye kunnskapen som om hva som virker, skal tas i bruk.

Denne utgaves Arena Nord-Norge peker på: Nå er muligheten i Nord-Norge der, men er vi klar? Det er næringssjef Sortland kommune, Håvard Hamansen Wallstad som spør.