Kontaktinformasjon ansatte

Oversikt over alle ansatte i NAV Arbeidslivssenter Nordland.

LEDELSE:

Avdelingsdirektør                

Siw Lauritzen                                             481 60 057

Avdelingsleder avdeling Nord (Ofoten, Vesterålen og Lofoten)

Trine Jægtnes                                            481 60 051

Avdelingsleder avdeling Midt (Salten)

Namik Resulbegovic                                  926 15 576

Avdelingsleder avdeling Sør (Helgeland)

Gunnvor Valla                                            909 73 852

  

STAB:

Karin Ljunggren                                        909 65 333

Øyvind Tcholarie                                      481 60 040

 

IA-RÅDGIVERE:

Vesterålen

Christine Blekastad                                   481 60 039

Kjetil Larsen                                               465 02 003

Janne Solvang                                             930 40 079

                                                           

Lofoten           

Joakim Hære                                              934 61 536

Liv Hauknes                                               481 60 038

 

Ofoten

Bengt Roald Larsen                                   412 41 313

Ellen Krane                                                 481 60 049

Trude Thune                                              481 60 056

 

Salten

Arild Jensen                                                481 60 050

Esther Kaspersen                                      481 60 053

Håvard Sivertsen                                       481 60 048

June Ellefsen                                               481 60 062

Kjersti Flasnes                                           940 93 821                   

Mona Axelsen                                            481 60 047

Odd-Arne Sandvik                                     481 60 059

Odd Jørgen Nilsen                                    481 60 064

Reidun Walenius                                        481 60 045

 

Helgeland

Anne-Lise Solberg                                    908 62 301

Berit Hagh                                                   481 60 061

Brigt Aslak Hjelle                                      481 60 054

Hilde Kristin Røssvoll                              481 60 044

Odd-Willy Mikkelsen                               900 69 933

Trond Briel                                                  481 60 043

 

ARBEIDSGIVERLOS:

Monica Holand Løknes                           906 78 387

 

ARBEIDSLIVSCOACH:

Hilde Arnø                                                   901 53 318