Lokal informasjon

Help

NAV Arbeidslivssenter Nordland er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv.

Informasjonsmøte om HelseIArbeid

6. juni -19 arrangerte NAV Arbeidslivssenter og Helgelandssykehuset i Sandnessjøen et orienteringsmøte for arbeidsgiverne om HelseIArbeid.

Kurset ledere i fraværshåndtering

Ledere i Vestvågøy kommune har nylig fått kursing i hvordan ledere skal håndtere oppfølging av sykmeldte arbeidstagere. Innledere og foredragsholdere var Liv Hauknes og Joakim B. Hære, begge fra NAV Arbeidslivsenter.

Hva kan NAV hjelpe med?

NAV Arbeidslivssenter Nordland bistår virksomheter og bedrifter med råd for å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet.

Høstens kurs

Høstens kurs for et mer inkluderende arbeidsliv fra NAV Arbeidslivssenter Nordland.

NY IA-avtale signert

En ny IA-avtale for perioden 2019-2022 ble inngått den 18. desember 2018. For de bedriftene som har vært IA-virksomheter, vil dette innebære noen vesentlige endringer.