Kurs

Help

Kurs for arbeidssøkere og arbeidsgivere i Nordland.

Invitasjon til fagsamling med tema innvandrere og samarbeid

NAV Nordland inviterer til fagsamlinger for NAV-kontorene og flyktningetjenesten i kommunene i Nordland. Målgruppen er NAV-kontorenes kontaktpersoner på innvandrerområdet og programrådgiver fra kommunen, maks tilsammen 2 deltagere fra NAV og kommunen.

Flere kurs i Nordland

Her finner du aktuelle kurs for blant annet arbeidsgivere, ledere, tillitsvalgte, pårørende, fagpersoner og samhandlere. Dersom det er ledige plasser, kan du melde deg på direkte.