Brukermedvirkning

NAV Nordland tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg

Brukerutvalget - Referat 2017

Her finner du referater og annen relevant informasjon fra arbeidet til Brukerutvalget NAV Nordland gjennom året 2017.

Brukerutvalget

Brukerutvalget skal bidra til å sikre medvirkning på områder som har betydning for brukerne.