Fleire NAV-tenester i Møre og Romsdal

Her finn du informasjon om andre einingar og tenester i NAV i Møre og Romsdal.

NAV Arbeidsrådgivning Møre og Romsdal hjelper NAV-kontora i fylket med rådgiving, rettleiing og avklaring av arbeidssøkjarar.

EURES-tenester i NAV Møre og Romsdal hjelper arbeidsgivarar med å finne arbeidskraft innanfor EØS. Vi hjelper også arbeidssøkjarar med å finne ledige stillingar innanfor same område.