Svak økning i sykefraværet 4. kvartal 2018

Sykefraværet i Møre og Romsdal økte med 1,0 prosent fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018.

- I selve utviklingen av sykefraværet er det ingen vesentlige endringer, selv om vi øker svakt fra samme tid i fjor. Sykefraværet er omtrent det samme siden 2015, og utviklingen i Møre og Romsdal er helt på linje med resten av landet. Men det er fult mulig å redusere sykefraværet. Sammenlignet med 4. kvartal i fjor har Kristiansund redusert sykefraværet med over 7 prosent, mens Halsa, Aukra og Tingvoll har 11- 16 prosents reduksjon, sier direktør i NAV Møre og Romsdal Stein Veland.

Pressemelding fra NAV Møre og Romsdal om sykefraværet for 4. kvartal 2018

Pressemelding for hele landet om sykefraværet 4. kvartal 2018

 

Fakta

Endring i statistikken


Fra og med 4. kvartal 2018 er tallgrunnlaget for både for det legemeldte og egenmeldte fraværet endret, ettersom SSB og NAV ikke lenger korrigerer avtalte dagsverk for uttak av ferie.

  • Endringen innebærer at sykefraværsprosenten blir lavere.
  • Alle tidsseriene er korrigert tilbake i tid.

Sykefraværsstatistikken utarbeides i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB).