Nedgang i sykefraværet det siste kvartalet

Sykefraværsprosenten går ned i Møre og Romsdal, og 10 kommuner har nå lavere sykefravær enn landsgjennomsnittet.

Sykefraværsprosenten går ned både i Møre og Romsdal og i landet. For både fylket og landet er sykefraværet på sitt laveste siden ny registrering ble innført i 2015. Influensasesong og plasseringen av påsken, to faktorer som gjorde at sykefraværet i første kvartal ble ekstra høyt, bidrar dette kvartalet til ekstra lave tall. Utviklingen i Møre og Romsdal er helt på linje med utviklingen i resten av landet

- Kartet på side 2 viser de ulike kommunene sitt sykefravær. Det viser at 10 kommuner har et sykefravær som er lavere enn 5 prosent, som igjen er lavere enn landsnittet. 21 av kommunene har et sykefravær på mellom 5 og 6 prosent, mens 5 kommuner har et sykefravær som er over 6 prosent. Dette kvartalet var det Midsund og Sunndal som hadde det laveste sykefraværet. Begge disse kommunene hadde et sykefravær på 3,8 prosent, sier fylkesdirektør Stein Veland.

Les hele pressemeldingen HER