Pressemeldingar

Help

Her finn du pressemeldingar frå NAV Møre og Romsdal.

Små endringer i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i Møre og Romsdal har økt fra 5,1 % til 5,2 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Stabil arbeidsløyse dei siste 5 månadane

I august 2019 er 3 065 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,2 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 10,7 prosent frå same månad i fjor.

Færre utan arbeid i Møre og Romsdal

I juni 2019 er 2 735 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,0 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 11,0 prosent frå same månad i fjor.

God utvikling av arbeidsløysa i Møre og Romsdal

I mai 2019 er 2 777 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,0 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 9,3 prosent frå same månad i fjor.

Optimisme i arbeidsmarkedet i Møre og Romsdal

25 prosent av bedriftene venter flere ansatte neste år. Samtidig er det blitt vanskeligere å rekruttere de siste årene. Mangel på arbeidskraft er doblet til omtrent 3 500 fra i fjor. Det er til helserelaterte yrker det er størst mangel på arbeidskraft. Det er også stor mangel på fagarbeidere tømrere og snekkere, rørleggere og elektrikere.

Færre arbeidslause i Møre og Romsdal

I april 2019 er 2 972 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,2 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 13,7 prosent frå same månad i fjor.

Færre ledige frå industrien

I januar 2019 er 3 521 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,6 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 10.3 prosent frå same månad i fjor.

Stabilt sjukefråver

Sjukefråveret i Møre og Romsdal har dei siste åra vært stabilt på rundt 5,5 prosent. Dei få svingningane vi har hatt knyttes stort sett til årstider og influensa, seier fylkesdirektør Stein Veland.

Stabil arbeidsløyse

– Den siste månaden har arbeidsløysa vore stabil på 2,2 prosent. Utviklinga det siste året har vore god i Møre og Romsdal med ein nedgang på over 10 prosentprosent, seier fylkesdirektør Stein Veland.

Nedgang i arbeidsløysa

– Den siste månaden er det 187 færre arbeidslause i Møre og Romsdal og vi har for fyrste gong på fleire år ein lågare arbeidsløyseprosent enn landet samla sett, seier fylkesdirektør Stein Veland.

Nesten 400 færre arbeidslause

– Etter nok ein månad med god utvikling er arbeidsløysa i Møre og Romsdal under 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Den samanhengande nedgangen av arbeidslause sidan januar 2017 held dermed fram, seier fylkesdirektør Stein Veland.

Framleis stabil arbeidsløyse

– Arbeidsløysa er omtrent den same som i førre månad. Ein nedgang på 149 målt i faktisk mengde arbeidslause, men heilt stabilt når vi tek omsyn til normale sesongvariasjonar, seier fylkesdirektør Stein Veland

Stabil arbeidsløyse siste månaden

– Arbeidsløysa er omtrent den same som i førre månad. Ein liten nedgang målt i faktisk mengde arbeidslause, men heilt stabilt når vi tek omsyn til normale sesongvariasjonar. Målt opp mot landet har arbeidsløysa vore svært stabil dei siste månedane, seier fylkesdirektør Stein Veland

Stabil arbeidsløyse

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal har den siste månaden vore ganske stabil. Vi har no 1 165 færre arbeidslause enn på same tid i fjor.