Tolketjenesten i Møre og Romsdal

Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Møre og Romsdal.

Telefon

Ring 407 02 815 eller send SMS til 959 23 310.

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet. Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten.

E-post

tolk.moreogromsdal@nav.no

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.

Besøksadresse

Langrabben 4, 6013 Ålesund

Vi har åpent på hverdager mellom kl. 09.00-14.30.

Postadresse

Postboks 8300 Spjelkavik, 6022 Ålesund

Bildetolking

Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten.

Fakta

www.nav.no/tolk finner du informasjon om tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.

www.nav.no/bildetolk finner du informasjon om bildetolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.