Brukarmedverknad

NAV Møre og Romsdal tar brukarorganisasjonane med på råd gjennom eit fast brukarutval.

Brukarutvalet

Brukarutvalet skal bidra til å sikre medverknad på område som er avgjerande for brukarane.