IA-kurs hausten 2017

Meld deg på haustens IA-kurs. Her finn du NAV Arbeidslivssenter i Hordaland sitt kurshefte.. På menyen i haust står mellom anna førebygging av sjukefråvær, oppfølging av sjukemelde og kurs i arbeid og psykisk helse.

NAV Arbeidslivssenter i Hordaland ønskjer velkommen til haustens kursprogram.

Resultata av ett godt IA-arbeid sjår ein fyrst og fremst ute i verksemdene, men vi håper at IA-kursa vil vere til støtte og hjelp for å skape eit meir inkluderande arbeidsliv.

I kurshefte finn du kursa Arbeidslivssenteret tilbyr i haust. Rådgivarane ved Arbeidslivssenteret kan òg vere samarbeidspartnar i arbeidet med å kartlegge og å planlegge kva for kompetanse som bør styrkast for å nå bedriftens mål, samt hovudmåla i IA-avtalen. Kursmenyen er stor og variert. NAV Arbeidslivssenter tilbyr mellom anna kurs i førebygging av fråvær, oppfølging av sjukmelde samt kurs i arbeid og psykisk helse.

Nytt frå hausten er at dei fleste kursa er 3 timer. Det arrangeras kurs både i Bergen og på Stord. Målgruppa er leiarar, tillitsvalde, verneombod og IA-kontaktpersonar i IA-verksemder.

Det vert servert gratis lunsj på heildagskursa. Alle våre kurs er kostnadsfrie.

Les meir på iaihordaland.no