Samarbeid sikrer bedre digital sykefraværsoppfølging

Tilbakemeldinger fra dem som benytter seg av digital sykefraværsoppfølging er viktig i utviklingen av tjenestene. På NAV Årstad fikk utviklerne gode innspill fra arbeidsgivernes ståsted.

Nærmere 60 personer stilte da NAV Årstad inviterte til frokostmøte for arbeidsgivere med tema «Digital sykefraværsoppfølging». Målet er å utvikle enda bedre digitale tjenester i samarbeid med de som benytter seg av løsningene.

Fra Arbeids- og velferdsdirektoratet kom interaksjonsdesignerne Solveig Grieg og Guro Johanson (ekstern konsulent) og produkteier Tor Halle Rise fra «Team sykefravær», som jobber med å utvikle tjenesten.

– Brukerperspektivet er viktig i utviklingen. Det er tilbakemeldinger som driver utviklingen av disse produktene, sier Rise.

Han fortalte først om hvordan «Team sykefravær» i Arbeids- og velferdsdirektoratet jobber, hvilke digitale løsninger de har levert til nå, og hvilke leveranser som kommer fremover.

Mange gode ting i vente

«Team sykefravær» jobber for øyeblikket med digitale sykepenger under utenlandsopphold, første versjon av dialogmøtebehov, nytt sykmeldingsmottak og revisjon av reglene for automatisk behandling av sykmeldinger.

Utviklingen skjer i tett dialog med brukergruppene, blant annet gjennom møter med arbeidsgiverne, spørreundersøkelser på nav.no og tilbakemeldinger fra NAV-ansatte i interne kanaler.

Målet er å få sykemeldte raskere tilbake i jobb, blant annet ved å bedre oppfølgingen av den sykemeldte og samhandlingen mellom de fire hoveaktørene i NAV: den sykemeldte, legen, NAV-veilederen og arbeidsgiveren.

– Utviklingen av digital sykefraværsoppfølging blir best i dialog med de ulike brukergruppene. Det er kombinasjonen av alle disse måtene å ha dialog på som gjør at vi kan videreutvikle produktet til det beste for alle brukerne, sier Johanson.

På frokostmøtet var det lagt opp til at arbeidsgiverne kunne gi tilbakemeldinger via nettsiden Menti underveis i møtet.

Gode tilbakemeldinger

Det kom mange matnyttige innspill som gruppen fra direktoratet lovet å ta med seg hjem til teamet sitt.  Det er fremdeles mange muligheter for videre utvikling av de digitale løsningene, men allerede nå opplever "Team sykefravær" å få mange positive tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort så langt.

– Det er alltid skepsis til nye løsninger, men vi har fått overraskende mange positive tilbakemeldinger, sier Johanson.

 

Ønsker du å få siste nytt om digital sykefraværsoppfølging på epost? Da er du velkommen til å abonnere på vårt nyhetsbrev.

DigiSYFO 5 fra dir.
Produkteier Tor Halle Rise og interaksjonsdesignerne Solveig Grieg og Guro Johanson er lydhør for brukernes tilbakemeldinger.