Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til mellom anna tolketenesta, bilsenteret og akuttvakta på NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland

Telefonnummer til NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland (frå november 2018):

Tlf. 407 02 812 (kl. 10.00-14.00)

Tolketenesta

Bilsenter

Akutt behov for hjelp

Teknisk avdeling

  • Tlf. 406 49 780 (kl. 10.00-14.00)

Rådgjevingsavdelinga