Regelverk, søknad og vedtak

Utdrag av regelverk og rutiner for søknad om tekniske hjelpemiddel.

Formstøypte støydempande øyreproppar

Informasjon om saksgang ved søknad på formstøypte, støydempande øyreproppar.
Les om formstøypte støydempande øyreproppar.

Rutine for innsending av hastesak på e-post

Oversikt over rutine for hastevedtak på hjelpemiddel.
Les om rutine for innsending av «hastesaker» på e-post

Tekniske hjelpemiddel i dagleglivet

Utdrag av regelverk og rutinar for søknad om tekniske hjelpemiddel i dagleglivet.
Les om tekniske hjelpemidler i dagliglivet