Hjelpemiddelområde og rutinar

Informasjon om ulike hjelpemiddelområde, og om rutinar og regelverk.

Hjelpemiddel i bustad

Rutinar og nyttige verktøy ved søknad om hjelpemiddel for tilrettelegging av bustad, for personar med vesentleg og varig funksjonsnedsetting.
Les om hjelpemiddel i bustad.

Hjelpemiddel til forflytting (rørsle)

Har du vanskar med å ta deg fram på eiga hand, finst det hjelpemiddel. Dei vanlegaste hjelpemidla er rullestol, krykker, rullator, vogner for barn og spesielle syklar.
Les om hjelpemiddel til forflytting.

Synshjelpemiddel

Har du varig nedsett syn kan du ha rett til synshjelpemiddel.
Les om synshjelpemiddel.

Regelverk, søknad og vedtak

Utdrag av regelverk og rutinar for søknad om tekniske hjelpemiddel.
Les om regelverk, søknad og vedtak.