Brosjyre: Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv

I brosjyren Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv får du en kort oppsummering av de fleste aktuelle virkemidlene som skal legge til rette for best mulig tilpasninger i arbeidslivet.

Målet med virkemidlene er at NAV skal kunne bistå med god veiledning, kartlegging, oppfølging og økonomisk støtte. Det finnes også en rekke produkter for mennesker som har behov for hjelpemidler for å kunne utføre arbeidet sitt.

Ønsker du brosjyren i papirversjon så ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter Hordaland.

Brosjyren i pdf-format finner du under relatert informasjon.