Fortsatt lav ledighet i Hedmark

Ved utgangen av september var det registrert 1 796 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,5 prosent.

– Ledigheten i Hedmark var dermed 10 prosent lavere enn i samme måned i fjor, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Bruttoledigheten i Hedmark, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var ni prosent lavere enn i samme måned i fjor. Den sesongjusterte ledigheten steg i september måned. 

 

Lav ledighet i kommunene på Hedmarken

Fire av de fem store kommunene i fylket hadde en ledighet som var lavere enn 2,0 prosent. Av disse var det bare Kongsvinger som lå over dette. – Denne måneden var ledigheten i alle de fire kommunene på Hedmarken 1,8 prosent eller lavere. Aller lavest var ledigheten i Ringsaker og Løten med 1,5 prosent. At ledigheten er lav i de store kommunene, bidrar sterkt til at den totale ledigheten i fylket blir lav, påpeker Lien.

 

Stor nedgang innen bygg og anlegg og industri

Ledigheten var lavere innen nesten alle yrkesgrupper sammenlignet med september i fjor. Det var særlig stor nedgang innen bygg og anlegg og industriarbeid, der det til sammen var 96 færre ledige personer nå enn på samme tid i fjor. Disse to yrkesgruppene stod dermed for nær halvparten av den totale nedgangen i fylket.

 

God tilgang på nye ledige stillinger

I Hedmark var det i løpet av september måned en tilgang på 616 ledige stillinger. Flest stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 130 nye stillinger. – Innen bygg og anlegg og industriarbeid var det henholdsvis 101 og 61 nye ledige stillinger. Mange ledige stillinger innen store yrkesgrupper og lave ledighetstall viser at arbeidsmarkedet i fylket vårt er godt. Dette kan tyde på at ledigheten vil holde seg lav også videre utover høsten, avslutter Lien.

 

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011