Tolketjenesten i Hedmark

Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Hedmark.

Telefon

452 78 013

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet. Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten.

E-post

tolk.innlandet@nav.no

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.

Besøksadresse

Hamarveien 112, 2411 Elverum

Postadresse

Postboks 401, 2418 Elverum

Bildetolking

Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten.

Fakta

www.nav.no/tolk finner du informasjon om tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.

www.nav.no/bildetolk finner du informasjon om bildetolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.