Tips om feilsøking på døråpnere / omgivelseskontroll

Vi har stadig melding om døråpnere som «virker av og til». Spesielt på høsten ved væromslag og kulde oppstår det lett problemer.

Vi forventer at kommunens hjelpemiddeltekniker drar ut og undersøker problemet før service bestilles. Ofte skyldes feilen bygningsmessige forandringer og da er det eiers ansvar, enten vi snakker om borettslag eller alle andre former for eierskap.

Under relatert innhold finner du en liste med enkle sjekkpunkter for en enkel feilsøking.