Oppgavefordeling mellom kommunene i Hedmark og NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark ved reparasjon av elektromedisinske hjelpemidler klasse 1

NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark (NAV) låner ut hjelpemidler definert som elektromedisinsk utstyr til brukere i Hedmark.

Ved å klikke på den enkelte produktgruppe får du opp oppgavefordelingen.

 

Oversikt over elektromedisinske hjelpemidler i klasse 1