Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Hva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral i Hedmark kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

God tilrettelegging bidrar til redusert sykefravær

Hva er god tilrettelegging? God tilrettelegging kan være så mangt og det finnes ikke noe entydig svar på det. Allikevel så vet vi at ugunstige arbeidsstillinger, dårlig belysning og ugunstige støyforhold bidrar til økt belastning og «slitasje» i gjennom arbeidsdagen