Stabil ledighet i Finnmark i oktober

Ved utgangen av oktober hadde 1035 personer i Finnmark registrert seg hos NAV som helt ledige. Det er 20 færre enn på samme tid i fjor, og tilsvarer en ledighet på 2,6 prosent.

Den prosentvise ledigheten i Finnmark er dermed den samme som i oktober i fjor. I landet er ledigheten ved utgangen av oktober 2,3 prosent (sesongjusterte tall).

Lavest ledighet: Sør- Varanger og Alta

Ved utgangen av oktober er det Sør- Varanger kommune som har lavest ledighet i Finnmark, med 1,7 prosent. Det er en nedgang på 34 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Alta har nest lavest ledighet, med 1,9 prosent. Høyest ledighet finner vi i Hasvik (9,2 prosent), og i Måsøy (6,2 prosent).

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 427 registrerte ledige stillinger i Finnmark i oktober. Dette er en økning på fire prosent sammenlignet med i fjor på samme tid. Yrkeskategorien helse, pleie og omsorg og kategorien reiseliv/transport er kategoriene med flest utlyste stillinger. Reiseliv og transport er også kategorien der økningen i stillinger er størst.

Ledigheten fordelt på yrker

I Finnmark finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (179), og bygg og anlegg (104). Begge yrkesgruppene har samtidig en nedgang i den registrerte ledigheten sammenlignet med fjoråret.

Yrkesgruppen i Finnmark som har størst økning i ledigheten er de som ikke har yrkesbakgrunn eller som ikke har oppgitt yrkesbakgrunn. Her har ledigheten økt med 32%, fra 72 personer i fjor til 95 i år.

Permitterte

173 personer i Finnmark var ved utgangen av oktober registrert som permitterte. Det er 61 flere enn på samme tid i fjor, en økning på 54 prosent. 101 av disse er delvis permitterte, mens 72 er helt permitterte.

Alder og ledighet

Aldersgruppen som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 3,6 prosent. Færrest ledige finner vi blant de yngste (19 år og under), hvor ledigheten er på 1,7 prosent.

 

 

 

Fakta

Vil du vite mer?

På vår statistikkside finner du mer detaljert info om arbeidsmarkedet i Troms, blant annet ledighetstall fordelt på kommuner, alder, kjønn og yrker.