Stabil arbeidsledighet i Finnmark

Ved utgangen av september er det 1063 helt ledige arbeidssøkere i Finnmark. Det er 19 færre enn på samme tid i fjor, og tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent.

Den prosentvise ledigheten i Finnmark er stabil sett i forhold til september i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 63 500 helt ledige, noe som tilsvarer 2,3  prosent av arbeidsstyrken (sesongjusterte tall).

Yrkesbakgrunn

I Finnmark finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (197), bygg og anlegg (109), samt reiseliv og transport (99).

Størst ledighetsnedgang fra september i fjor finner vi innenfor bygg og anlegg, der det har blitt 14 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 11 prosent.

Kjønn og ledighet

I september er det totalt 687 helt arbeidsledige menn, en ledighetsprosent på 3,2. Dette er 20 færre personer enn i fjor. Det er totalt 376 helt arbeidsledige kvinner, som gir en ledighetsprosent på 2,0. Ledighetsprosenten blant kvinner er uforandret sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavest ledighet: Lebesby og Alta

Ved utgangen av september er det 1,5 prosent arbeidsledighet i Lebesby kommune. I Alta er andelen helt ledige 1,7 prosent. Høyest ledighet finner vi i Hasvik (6,7 prosent), og i Vardø (5,6 prosent).

I de større bykommunene (utenom Alta), har Sør- Varanger en ledighet på 2,4 prosent, Hammerfest 2,3 prosent, og Vadsø 2,5 prosent.

Alder og ledighet

Aldersgruppen som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 3,7 prosent. Færrest ledige finner vi blant de yngste (19 år og under), hvor ledigheten er på 1,2 prosent.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 355 registrerte ledige stillinger i Finnmark i september. Dette er en økning på 28 prosent sammenlignet med i fjor på samme tid. Yrkeskategoriene helse, pleie og omsorg og serviceyrker/annet arbeid er kategoriene med flest utlyste stillinger.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i september på 511 personer. Det 66 færre enn på samme tid i fjor.

Denne måneden er det registrert 552 korttidsledige i Finnmark (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er en økning på 47 personer i forhold til samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 243 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Finnmark i september. Dette er 20 fler enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,6 prosent av arbeidsstyrken i Finnmark på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av september er det totalt 163 helt eller delvis ledige permitterte i Finnmark. Dette er 68 fler enn samme måned i fjor, en økning på 72 prosent.

Selve statistikken om arbeidsmarkedet i Finnmark finner du her.