Nedgang i ledigheten i Finnmark i juli

1216 personer i Finnmark er ved utgangen av juli registrert som helt ledige arbeidssøkere. Det er 103 færre enn på samme tid i fjor, og tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

I landet ligger ledigheten på 2,5 prosent.

NAV Finnmark kan forklare ca halvparten av nedgangen med at tiltaksaktiviteten har økt. Ellers er det godt arbeidsmarked om sommeren med særlig stor aktivitet innenfor yrker som holder til utendørs, herav sommerjobber. I tillegg er det generelt stor byggeaktivitet i deler av fylke.

I enkelte kystkommuner er ledigheten ganske høy, noe som henger sammen med permitteringer i fiskeindustrien.

Ledige jobber

Tilgangen til ledige stillinger i Finnmark øker sammenlignet med i fjor på samme tid, og det er registrert 506 ledige stillinger i Finnmark i juli. 

 Høyest og lavest

Hasvik er finnmarkskommunen med høyest ledighet i juli (10,6 %). Deretter kommer Loppa (6,9 %). Ledigheten er lavest i Kvalsund (1,7 %), fulgt av Nesseby (1,9 %)

 

For ytterligere kommentar, kontakt:
Eva-Lill J. Margit // assisterende direktør // NAV Finnmark //  Tlf. 40221204