Lavere juni ledighet i Finnmark

1221 personer i Finnmark er ved utgangen av juni registrert som helt arbeidsledige. Det er 58 færre enn på samme tid i fjor, og tilsvarer 3 prosent av arbeidsstyrken.

I landet ligger ledigheten på 2,6 prosent.  

 Yrkeskategoriene som hadde størst reduksjon i antall helt ledige var industriarbeidere. Ved utgangen av mai har NAV 230 helt ledige registrert med yrkesbakgrunn fra industriarbeid. Det er 33 færre enn samme periode i fjor. Nest etter industriarbeid er det helt ledige med bakgrunn fra reiseliv og transport som har den sterkeste reduksjonen, fra 136 i fjor til 117 i år.

 Ledigheten i Finnmark er fortsatt høyest blant menn. 826 av de registrerte arbeidssøkerne er menn, en reduksjon på 3 prosent fra fjoråret. 395 kvinner er registrert som arbeidssøkere, en nedgang på 8 prosent.

 Fortsatt flest ledige i industriyrker

I likhet med resten av landet er det fortsatt industriyrker som har flest ledige arbeidssøkere, tett fulgt av ledige med bakgrunn fra bygg- og anlegg.

 Ledige jobber

Tilgangen til ledige stillinger holder seg stabilt sammenlignet med i fjor. Det er registrert 415 ledige stillinger i Finnmark i juni. Flest utlyste jobber finner vi innen helse og omsorgsyrker og innen undervisning, men det er stillinger innen jordbruk, skogbruk og fiske, og bygg og anlegg som øker mest. Denne perioden er disse yrkene registrert med henholdsvis 6 og 51 stillinger, en økning på

532 % og 236 %. Ellers ligger industriarbeid som vanlig høyt med en økning på 104 % i forhold til samme periode i fjord.

Se www.nav.no

 

Høyest og lavest

Vardø er den finnmarkskommunen med høyest ledighet i juni (5,6 %). Deretter kommer Kautokeino (5,4 %) og Gamvik (5 %).

Ledigheten er lavest i Alta (2 %), etterfulgt av Tana og Nesseby (2,1 %).

 

For ytterligere kommentar, kontakt:

Steinar Mauseth //  NAV Finnmark  //  Tlf. 92291459