Historisk lav ledighet i Finnmark.

I utgangen av september er det registrert 1082 helt ledige personer i Finnmark. Det er 141 færre enn på samme tid i fjor, og tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Vi må sannsynligvis tilbake til 70-tallet for å finne tilsvarende lave ledighetstall for Finnmark. 

Dermed fortsetter den positive utviklingen i fylket. Både den årlige bedriftsundersøkelsen til NAV samt andre arbeidsmarkedsundersøkelser som er foretatt viser at bedriftene i Finnmark over tid har hatt stort behov for arbeidskraft, og de varsler også økt behov fremover.

Mangelen på arbeidskraft som bedriftene oppgir har økt med 25 % sammenlignet med fjoråret. Samtidig har andelen bedrifter som forventer økt sysselsetting blitt større, og Finnmark har en høyere forventet vekst enn resten av landet. Dette tyder på gode tider og positive framtidsutsikter.

Bygg- og anlegg og turisme

-Mange innenfor bygg og anlegg forteller om økt behov for arbeidskraft. Her er det særlig elektrikere, tømrere og snekkere det er behov for. Bygg og anlegg anses som den viktigste motoren i økonomisk vekst, og det er derfor svært gledelig at denne næringen vokser så mye i vårt fylke, sier Eva-Lill J. Margit i NAV Finnmark.

Også turistnæringen, helse og undervisning opplever økende etterspørselen etter arbeidskraft.  

Finnmark er mulighetens fylke

Det gode arbeidsmarkedet ser ut til å fortsette fremover. Ønsker man en spennende og trygg jobb finnes mange muligheter i vårt nordligste fylke.  

Høyest og lavest

Alta og Hasvik er de finnmarkskommunene med lavest ledighet i september (1,5 %) etterfulgt av Nesseby (1,9 %). Ledigheten er høyest i Gamvik (6,4 %) og Måsøy (5,2 %).

 

For ytterligere kommentar, kontakt:Eva-Lill J. Margit // Fungerende kommunikasjonsrådgiver NAV Finnmark  //  Tlf. 40221204