Servicetelefon for hjelpemidler

Av og til kan det oppstå en feil på hjelpemidlet som setter deg som bruker i en vanskelig situasjon. Det er kommunen som har ansvar for å avhjelpe den umiddelbare situasjonen for deg. NAV Hjelpemiddelsentral har i tillegg et servicetilbud gjennom sin servicetelefon for hjelpemidler som har til hensikt å bidra til at hjelpemidlet blir reparert raskt.

Du kan benytte servicetelefonen når feilen på hjelpemiddelet setter deg i en situasjon som krever raskt tiltak. Vi vil normalt finne en løsning innen 24 timer. Service­telefonen er bemannet med teknikere. De vil i samråd med deg søke å finne en løsning.

Fra 1. mars 2016 vil vi for Midt- og Nord-Norge (Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark) ha en felles servicetelefon med ett felles telefonnummer. Telefonnummeret til servicetelefonen vil være:

 917 81 122

Telefonen vil være betjent i følgende tidsrom:
Ukedager: 1530 - 2400
Helg/Helligdager: 0800 – 2400