Kommunale kontakter

Brukere eller foresatte kontakter lokale kontaktpersoner for bistand innen hjelpemidler og tilrettelegging

Oversikt over lokale kontaktpersoner i din kommune finner du ved å velge kommunenavnet under relatert informasjon.

Det er inngått samarbeidsavtale mellom kommunen og hjelpemiddelsentralen. Denne avtalen med vedleggene beskriver ansvarsforholdet og prosedyrer (se relatert informasjon).