Bestillingsordningen

Bestillingsordningen er en forenkling av samarbeidet mellom fagpersoner som har oppgaver knyttet til tekniske hjelpemidler og NAV Hjelpemiddelsentral i enkle saker.

For å kunne benytte bestillingsordningen må du være fagperson som har oppgaver knyttet til hjelpemiddelformidling, du må først ha gjennomgått Grunnkurs i hjelpemiddelformidling og så Godkjenningskurs bestillingsordningen.

Målet med godkjenningskurset er at du skal ha:
- kunnskap om bestillingsordningen
- kjennskap til gjeldende lover og regler
- vite når du kan bruke bestillingsordningen og når du må skrive søknad.

Nedenfor ser du hjelpemidler som kan bestilles på bestillingsordningen fra NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark.

Bestillingsliste for NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark