Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Hva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral i Finnmark kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Lokale skjemaer

Skjema for: bestilling av deler, reparasjon/demontering, hygieneartikler etc

Kommunale kontakter

Brukere eller foresatte kontakter lokale kontaktpersoner for bistand innen hjelpemidler og tilrettelegging

Bestillingsordningen

Bestillingsordningen er en forenkling av samarbeidet mellom fagpersoner som har oppgaver knyttet til tekniske hjelpemidler og NAV Hjelpemiddelsentral i enkle saker.

Annen informasjon

Her følger annen informasjon som har med hjelpemidler og hjelpemiddelformidling å gjøre.