Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Hva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral i Finnmark kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Lokale skjemaer

Skjema for: bestilling av deler, reparasjon/demontering, hygieneartikler etc

Kommunale kontakter

Brukere eller foresatte kontakter lokale kontaktpersoner for bistand innen hjelpemidler og tilrettelegging

Bestillingsordningen

Bare de som har gjennomført opplæringen i den nye ordningen og fått godkjenning fra NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark, kan være bestillere i den nye bestillingsordningen.

Annen informasjon

Her følger annen informasjon som har med hjelpemidler og hjelpemiddelformidling å gjøre.