Nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper

I Buskerud var det registrert 3 858 helt ledige personer, en nedgang på 5 prosent sammenlignet med juli i fjor. Ledigheten i Buskerud var på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for hele Norge gikk ned med 9 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var på 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Det var 1 918 helt ledige menn i juli, en nedgang på 166 personer (- 8 prosent) fra året før. For kvinner var antall helt ledige 1 940, en nedgang på 20 personer (- 1 prosent).

Ledighet etter alder

I juli så vi en nedgang i aldersgruppen 16-29 år på 106 personer (- 11 prosent), i aldersgruppen 30-39 år en nedgang på 35 personer (- 3 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 12 personer (- 1 prosent) og i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 10 personer (- 2 prosent). I den eldste aldersgruppen, 60 år og over, så vi i juli en nedgang på 23 personer (- 6 prosent).

- Vi har et godt og variert arbeidsmarked som nå bidrar til en ytterligere nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper, sier fylkesdirektør i NAV Buskerud, Elisabeth Holen.

Ledighet etter bransje

Den største nedgangen i ledigheten var innen ingeniør- og ikt-fag med 26 prosent (- 92 personer). Ledigheten innen kontorarbeid sank med 10 prosent (- 40 personer), innen bygg og anlegg med 9 prosent (- 33 personer), innen reiseliv og transport med 8 prosent (- 30 personer) og innen industriarbeid med 7 prosent (- 31 personer), sammenlignet med juli i fjor.

Ledige stillinger

NAV registrerte 1 019 nye ledige stillinger i Buskerud i juli. Innen helse-, pleie og omsorg var det 141 nye ledige stillinger, innen industriarbeid 62, innen butikk- og salgsarbeid 132, innen undervisning 38, innen bygg og anlegg 200, og innen ingeniør- og ikt-fag 96 nye ledige stillinger.

Nøkkeltall Buskerud

Det var 3 858 registrerte arbeidsledige i Buskerud i juli. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 5 prosent sett i forhold til juli i fjor. Det var en nedgang på 1 prosent for kvinner (20 personer) og 8 prosent for menn (166 personer). Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 587 personer. Det var 255 færre enn på samme tid i fjor. I Buskerud registrerte NAV 1 019 nye ledige stillinger i juli. I aldersgruppen 16-29 år var det en nedgang i ledigheten på 106 personer (- 11 prosent) fra året før. I denne gruppa er det 886 personer.

 

Elisabeth Holen - fylkesdirektør NAV Buskerud
- Vi har et godt og variert arbeidsmarked som nå bidrar til en ytterligere nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper, sier fylkesdirektør i NAV Buskerud, Elisabeth Holen.