Bedring i arbeidsmarkedet i Buskerud

I Buskerud var det registrert 3 506 helt ledige personer, en nedgang på 13 prosent sammenlignet med februar i fjor. Ledigheten i Buskerud var på 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for hele Norge gikk ned med 18 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var på 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Det var 2 047 helt ledige menn i februar, en nedgang på 356 personer (- 15 prosent) fra året før. For kvinner var antall helt ledige 1 459, en nedgang på 170 personer (- 10 prosent).

Ledighet etter alder

I februar så vi en betydelig nedgang i aldersgruppen 20-24 år på 113 personer (- 27 prosent), i aldersgruppen 25-29 år en nedgang på 158 personer (- 26 prosent), i aldersgruppen 30-39 år en nedgang på 144 personer (- 12 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 45 personer (- 5 prosent) og i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 61 personer (- 11 prosent).

Ledighet etter bransje

Den største nedgangen i ledigheten var innen ingeniør- og ikt-fag med 34 prosent (- 132 personer). Ledigheten innen kontorarbeid sank med 23 prosent (- 96 personer), innen bygg og anlegg 20 prosent (- 106 personer) og innen industriarbeid 10 prosent (- 48 personer) sammenlignet med februar i fjor.

Ledige stillinger

NAV registrerte 1 662 nye ledige stillinger i Buskerud i februar. Innen helse-, pleie og omsorg var det 312 nye ledige stillinger, innen industriarbeid 223, innen undervisning 198, innen butikk- og salgsarbeid 191, innen bygg og anlegg 164, og innen ingeniør- og ikt-fag 144 nye ledige stillinger.

- Vi ser fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer. Ledigheten for februar har ikke vært så lav siden 2009, sier fylkesdirektør i NAV Buskerud, Elisabeth Holen.

Nøkkeltall Buskerud

Det var 3 506 registrerte arbeidsledige i Buskerud i februar. Det utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 13 prosent sett i forhold til februar i fjor. Det var en nedgang på 10 prosent for kvinner (170 personer) og 15 prosent for menn (356 personer). Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 1 323 personer. Det var 82 flere enn på samme tid i fjor. I Buskerud registrerte NAV 1 662 nye ledige stillinger i februar. I aldersgruppen 16-29 år var det en nedgang i ledigheten på 268 personer (- 24 prosent) fra året før. I denne gruppa er det 828 personer.

 

Elisabeth Holen - fylkesdirektør NAV Buskerud
- Vi ser fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer. Ledigheten for februar har ikke vært så lav siden 2009, sier fylkesdirektør i NAV Buskerud, Elisabeth Holen.