Godkjenningsordning på elektromedisinsk utstyr/ Endring i bestillingsordningen

.

Fra og med 01.01.2016 trer en ny ordning for formidling/brukeropplæring av elektromedisinske hjelpemidler i kraft.
Ordningen er utarbeidet av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging etter pålegg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ordningen vil gjelde følgende hjelpemiddelgrupper:

  • Elektriske rullestoler
  • Takmonterte og mobile personløftere
  • Elektriske senger

For elektriske rullestoler vil det være både et e-læringskurs og et praktisk kurs. Når e-læringskurset er bestått, melder man seg på praktisk del på NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud.

Når det gjelder elektriske senger og personløftere, vil opplæringen kun være basert på e-læring samt en test for godkjenning. Ved bestått test vil formidler i kommunen og andre samarbeidspartnere være godkjent til å begrunne søknader og bytte til tilsvarende hjelpemiddel. Denne opplæringen er også mulig for kommunene å bruke i sin interne opplæring i kommunale hjelpemidler på sykehjem osv.

E-læringskurset er tilgjengelig på www.kunnskapsbanken.net.

Dette medfører at sykesenger og personløftere tas ut av bestillingsordningen fra 01.01.2016.