Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

NAV informerer

Her finner du oversikt over alle NAV informerer som er sendt ut til våre samhandlere.

Hjelpemidler i bolig

Her finner du informasjon og oversikt over aktuelle tema for tilrettelegging av bolig for funksjonshemmede.

Tilrettelegging av arbeidsplass i Buskerud

Hjelpemiddelsentralene kan gi råd og veiledning om tilrettelegging på arbeidsplassen. Tilretteleggingen kan være hjelpemidler eller andre tilretteleggingsløsninger.

Brukerutvalg

Som et ledd i Brukermedvirkning har NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud et Brukerutvalg bestående av faste medlemmer i fra brukerorganisasjonene og 1.linjen. Utvalget har fire møter i året.

Brukerpass

Hensikten med brukerpasset er å øke brukertilfredsheten på hjelpemiddelområdet. En målsetting med brukerpassordningen er å styrke brukernes rolle og forenkle hjelpemiddelformidlingen.