Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Nyhetsbrev

Her finner du oversikt over alle nyhetsbrev som er sendt ut til våre samhandlere.

NAV informerer

Her finner du oversikt over alle NAV informerer som er sendt ut til våre samhandlere.

Hjelpemidler i bolig

Her finner du informasjon og oversikt over aktuelle tema for tilrettelegging av bolig for funksjonshemmede.

Tilrettelegging av arbeidsplass i Buskerud

Hjelpemiddelsentralene kan gi råd og veiledning om tilrettelegging på arbeidsplassen. Tilretteleggingen kan være hjelpemidler eller andre tilretteleggingsløsninger.

Brukerpass

Hensikten med brukerpasset er å øke brukertilfredsheten på hjelpemiddelområdet. En målsetting med brukerpassordningen er å styrke brukernes rolle og forenkle hjelpemiddelformidlingen.