Økt optimisme i markedet

Hvert år spør vi arbeidsgiverne om de har planer om å rekruttere, og om de får tak i kvalifisert arbeidskraft. Når vi kjenner utfordringene de har, så kan vi hjelpe dem bedre. Les mer om forventningene i de ulike
bransjene i vår bedriftsundersøkelse.

I regionen vår er det en økt optimisme knyttet til sysselsettingen det neste året. Ikke bare her i Aust-Agder, men også i våre nabofylker i øst og vest. Bedriftene i Aust-Agder er også optimistiske til egen drift det neste året, noe som virker positivt inn på sysselsettingen.

–Optimismen er større en på landsbasis, kommenterer Torbjørn Ravnaas, markedsdirektør i NAV Aust-Agder.

NAV Aust-Agders bedriftsundersøkelse viser også at mangelen på arbeidskraft har økt siden 2016. Dette gir også indikasjoner på optimisme i næringslivet her i fylket. Knappheten er størst innen helse- og sosialtjenester, hvor det anslås et udekket behov på rundt 600 personer.

Ønske om samarbeid

Undersøkelsen viser også at bedriftene i fylket ønsker et godt samarbeid med NAV. Ikke bare når det gjelder rekruttering, men også når det gjelder inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging.

–Det er svært hyggelig å se at virksomhetene som samarbeider med NAV i dag er svært fornøyd med servicen de mottar fra oss, sier Ravnaas.

Hele rapporten fra årets undersøkelse ligger i menyen til høyre.

Her finner du rapportene fra de foregående årene.

Torbjørn Ravnaas
Markedsdirektør Torbjørn Ravnaas i NAV Aust-Agder.