Parkering for Hjelpemiddelsentralens besøkende

Hjelpemiddelsentralen har tre parkeringsplasser som er reserverte for funksjonshemmede.

Det er et begrenset antall parkeringsplasser rundt bygget, og vi henviser til parkering i underetasjen på Harebakken senter.

Parkering i underetasjen på Harebakken senter. Her er Parkeringsbevis som må legge i bilen, når du skal til NAV bygget ved Holthesvei 1.