Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Rutiner og regelverk.

Her finner du viktig informasjon om blant annet rutiner, regelverk, søknad og vedtak.

Kurskalender og andre aktiviteter

Her finner du oversikt over all kurs og aktiviteter overfor våre eksterne samarbeidspartnere. Tilbud og invitasjoner til andre kurs og aktiviteter for Hjelpemiddelområdet, legges også inn her.

Reparasjon og service

Vårt tekniske verksted utfører reparasjoner, tilpasninger og spesialtilpasninger på medisinsk/elektromedisinsk utstyr.

Skjemaer lokale/sentrale

Her finner du skjemaer som er til bruk ved NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder, i tillegg til de skjemaene som brukes i hele landet.

Parkering for Hjelpemiddelsentralens besøkende

Hjelpemiddelsentralen har tre parkeringsplasser som er reserverte for funksjonshemmede. Det er et begrenset antall parkeringsplasser rundt bygget, og vi henviser til parkering i underetasjen på Harebakken senter.

Kommunestatistikk

Her finner du oversikt over kommunestatistikk, i forhold til innleverte og utleverte hjelpemidler, i en periode.