Stabilt lavt sykefravær i Akershus

Det legemeldte sykefraværet i Akershus var i 1. kvartal 2018 på 5,6 prosent, som er høyere sammenlignet med samme kvartal året før. Akershus hadde det fjerde laveste sykefraværet i landet etter Oslo, Sogn og Fjordane og Rogaland.

– Økningen i det legemeldte sykefraværet skyldes i stor grad at påsken falt i ulike kvartaler i 2017 og 2018, og påvirket antall avtalte dagsverk. Sammen med en langvarig influensasesong i vinter som førte til en kraftig økning i antall tapte dagsverk, ga dette en økning i sykefraværsprosenten, sier fylkesdirektør i NAV Akershus, Lise Westly

Et annet viktig mål på sykefraværnivået er hvor lenge fraværet varer. Det er stor variasjon mellom fylkene på hvor lenge fraværet varer. Oslo har den korteste gjennomsnittlige varigheten med 30 dager, deretter følger Akershus og Rogaland med 35 dager.

Sykefraværet i kommunene

Variasjonen i sykefraværet mellom kommunene i Akershus er stor. Det laveste sykefraværet finner vi i Asker og Bærum, med en sykefraværsprosent på henholdsvis 4,6 og 4,5 prosent. Det høyeste samlede sykefraværet har kommunene på Øvre Romerike.

Små endringer

De fleste næringer har en liten økning i sykefraværet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Sykefraværet er høyest i kommunal forvaltning (8,1 prosent), mens det er privat og offentlig næringsvirksomhet som har det laveste fraværet.

Størst økning i menns fravær

Kvinner har det høyeste sykefraværet med 7,3 prosent, mens menn ligger på 4,1. Dette er en liten økning i forhold til 1.kvartal tidligere år, men også denne gangen ser vi at det er menns fravær som øker mest.

sykefraværstall
Influensasesongen bidro til en økning i sykefraværet i Akershus. Foto: Colourbox