Psykisk helse angår oss alle

1.2 millioner dagsverk går årlig tapt på grunn av psykiske helseutfordringer. Ta de ansatte med på et bedriftsinternt kurs i psykisk helse.

— Det handler mye om å skape en raus kultur på arbeidsplassen så man kan komme på jobb med den helsa man har, sier IA-rådgiverne Cathrine Brustad Hovland og Reidun Vikse i NAV Arbeidslivssenter Akershus. De holder bedriftsinterne kurs i psykisk helse for IA-bedrifter i Akershus.

Folk lever sammensatte liv med ulike situasjoner både på jobb og privat. De fleste vil i perioder kjenne på mestringsproblemer fra krav i jobb eller privatliv.

— Halvparten av oss vil oppleve at det i perioder vil være vanskelig å gjennomføre arbeidsoppgaver. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer, så da er det viktig hvordan vi er med hverandre på jobben. For det er godt for vår psykiske helse å ha en jobb å gå til!

Viktige kurs

Arbeidslivsentrene i hele landet tilbyr en felles pakke med «Sees i morgen!»-kurs. Disse har som mål å spre kunnskap om vår psykiske helse og hvordan den kan påvirke arbeidsevnen.

Siden oppstart i 2009 har over 60 000 arbeidsgivere og tillitsvalgte deltatt på «Sees i morgen!»-kursene rundt om i landet. I fjor ble kurspakken oppdatert, og blant nyhetene er et eget kurs med ansatte som målgruppe.

— Dette er et fint tilbud for virksomheter som ønsker å sette fokus på psykisk helse for alle sine ansatte! Vanligvis er det jo kun tillitsvalgte og ledere som er målgruppen for kursene våre, forklarer de to IA-rådgiverne.

Vanskelig å snakke om

— Psykiske lidelser kan være så tabubelagt at man kanskje ikke forteller til ektefellen en gang hva man sliter med, men kamuflerer det som for eksempel «vondt i ryggen», forteller Hovland.

Hun tror det er lurt at man er oppmerksom på kolleger, så man kan snappe opp signaler hvis det er noen som har det tøft.

Hvis noen er deprimert, sliter de gjerne med mye negativt tankespill og dårlig selvfølelse. Da kan det hjelpe å fokusere på og synliggjøre hva de er gode på.

— Vi snakker ikke om at vi skal gå og diagnostisere hverandre, men kanskje bare gi litt ekstra omsorg eller oppmuntring hvis noen virker litt nedfor, sier Vikse.

Bestill et kurs

Kan et ansattkurs i psykisk helse være noe for dere? Ta kontakt med IA-rådgiver i deres bedrift for å bestille et gratis bedriftsinternt kurs.

 

IA-rådgiverne Cathrine Brustad Hovland (t.v.) og Reidun Vikse i NAV Arbeidslivssenter Akershus anbefaler kurset i psykisk helse for alle ansatte. - Det har fokus på kollegaperspektivet og hvordan vi alle kan bidra inn i et arbeidsmiljø.
IA-rådgiverne Cathrine Brustad Hovland (t.v.) og Reidun Vikse i NAV Arbeidslivssenter Akershus anbefaler kurset i psykisk helse for alle ansatte. -Det har fokus på kollegaperspektivet og hvordan vi alle kan bidra inn i et arbeidsmiljø!