Nedgang i sykefraværet i Akershus

Det legemeldte sykefraværet i Akershus sank med hele 2,7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Hotellet Best Western LetoHallen har på sin side hatt en enorm reduksjon. Les hvordan de fikk til det.

Det registrerte legemeldte sykefraværet i Akershus var i 2.kvartal 2018 på 4,7 prosent, en nedgang på 2,7 prosent fra samme kvartal året før. Akershus har det fjerde laveste sykefraværet i landet, og er et av fylkene der sykefraværet varer kortest.

– Lengden på sykefraværet er et viktig mål på sykefraværsnivået. For Akershus varte et gjennomsnittlig påbegynt sykefravær i 33 dager, noe som er blant det laveste i landet. 62,5 prosent av alle avsluttede sykefravær varte i 16 dager eller under, sier fylkesdirektør Lise Westly.

De fleste større næringene hadde en nedgang i sykefraværet sammenlignet med 2.kvartal i fjor. Spesielt for helse- og sosialtjenester har ikke sykefraværet vært så lavt på fem år. Det er fremdeles høyest sykefravær i kommunal forvaltning, og sykefraværet har gått mest ned for privat og offentlig næringsvirksomhet.

Stor nedgang

En virksomhet som virkelig har lykkes med å redusere sykefraværet er Best Western LetoHallen i Eidsvoll.

– Da jeg begynte her i oktober 2016, hadde vi et sykefravær på over seks prosent. I første halvår i år ligger på 1,14 prosent. Et kvartal var vi nede i 0,9 prosent. Det er morsomt å se reduksjonen, sier hotelldirektør Hege Jeanette Bentzon stolt.

Noe av det første de gjorde da Bentzon ble ansatt var at de ønsket å bli en IA-bedrift for de cirka 55 ansatte.

– Vi inviterte også inn tidligere IA-rådgiver Torunn Simonsen på vårt personalmøte. Hun fortalte mye om hvordan det er å være en IA-bedrift, sier Bentzon og fortsetter:

­– I tillegg har vi tilbudt alle medarbeidere av utenlandsk opprinnelse et gratis norskkurs, sier Bentzon.

I dag er Tone O. Vang IA-rådgiver for hotellet, og hun er imponert over jobben som er lagt ned for å senke sykefraværet.

Viktig med tillit

Noe annet de fokuserte veldig på var den åpne og ærlige dialogen med de ansatte.

– Det er bedre å være ærlig og si at jeg sliter med noe enn å late som du er syk. De ansatte vet også at de kan ta en tredagers egenmelding om det skulle være behov for det, sier Bentzon og fortsetter:

– Det handler mye om å bygge tillit. Gir du de ansatte tillit så får du ofte tillit tilbake. Vi er også en såpass liten bedrift at alle må hjelpe til med alt. Det er viktig at vi ser og hjelper hverandre og da må kommunikasjonen være åpen, sier Bentzon.

God dialog med NAV

I de tilfellene der bedriften slet med langtidssykemeldte hadde de en god dialog med NAV.

– Vi har en god dialog med både NAV og fastlegene. Jeg ringer ofte til legene, men de ansatte vet om det på forhånd. Jeg for min del bryr meg ikke om diagnose men om prognose for når den ansatte kan komme tilbake i arbeid igjen, sier Bentzon.

Flere arbeidsgivere kan vegre seg for å ringe leger ved fravær, men det er ikke Bentzon redd for.

– Jeg har ringt legene og sagt at jeg ønsker dialog vedrørende pasienten. Legen er heller ingen spåmann, men han kan få vite hvordan vi faktisk tilrettelegger for de ansatte. Det er flere ganger legene har fått seg en aha-opplevelse av situasjonene, avslutter Bentzon.

hotellsak nav
Hotelldirektør Hege Jeanette Bentzon er stolt over nedgangen i sykefraværet. Foto: Torbjørn Andersen