Ta i bruk NAVs nye stillingsregistrering og kandidatsøk nå!

31. oktober stenger NAVs gamle stillingsregistrering og kandidatsøk for arbeidsgivere. Da overtar nye og bedre tjenester!

Arbeidsgivere kan allerede ta i bruk de nye tjenestene. For å gjøre det, må du logge deg inn via ID-porten med for eksempel MinID, BankID eller BankID på mobil.

For deg som arbeidsgiver er det viktig å vite følgende:

 • Du kan ikke bruke den gamle stillingsregistreringen og det gamle kandidatsøket etter 31. oktober.
 • Stillingsannonser du har registrert i den gamle stillingsregistreringen vil være synlige på nav.no, men du får ikke med stillingstekster over i den nye registreringen.  En løsning er å kopiere tekst manuelt fra en stillingsannonse som er opprettet i den gamle tjenesten over til den nye tjenesten – innen 31. oktober.
 • Du får ikke med deg lister med kandidater som er lagret i det gamle kandidatsøket over i det nye.
 • Funksjonen «meldinger til kandidater» er ikke på plass i den tidlige versjonen av det nye kandidatsøket. Det vil si at du bare kan kontakte kandidater via epost, mobil eller post. Vi jobber med å få på plass en ny meldingsfunksjon i det nye kandidatsøket.

Hva får du i den nye stillingsregistreringen?

 • Du vil oppleve en mer intuitiv og brukervennlig flyt i registreringsprosessen.
 • Du vil få mulighet til å legge inn lenker til Facebook-, Twitter- eller LinkedIn-sidene dine i egne felt.
 • Når du logger inn via ID-porten får du bedre tilgangssikkerhet, slik at du har kontroll på hvem som bruker rekrutteringstjenestene på dine vegne.

Hva får du i det nye kandidatsøket?

Her får du flere muligheter enn før. Du kan blant annet søke på:

 • Antall år med arbeidserfaring
 • Fagbrev
 • Hvilke kandidater som bor i nærheten av arbeidsstedet
 • Du vil også få opp kandidatenes jobbprofil. Den forteller deg hva de ønsker å jobbe med, hvor de vil jobbe, ansettelsesform og heltid/deltid. Det blir enklere å søke etter yrke, siden den nye tjenesten gir deg forslag til yrker. Dermed slipper du å klikke deg gjennom en fast yrkesstruktur.

De nye rekrutteringstjenestene er tidlige versjoner, som vi utvikler videre kontinuerlig.

arbeidsplassen_forside
Arbeidsgivere kan nå ta i bruk NAVs nye stillingsregistrering og kandidatsøk.